nasieuroposlanci.sk http://nasieuroposlanci.sk RSS nasieuroposlanci.sk en-us Copyright by nasieuroposlanci.sk 2009 admin@meps.sk all RSS 2.0 generation class http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss Talkshow - Európa z prvej ruky 07 - január 2019 http://nasieuroposlanci.sk/talkshow.php?v=3511 Európa z prvej ruky 07 - január 2019 admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/talkshow.php?v=3511 Naši europoslanci Anna Záborská - Osud európskych občianskych iniciatív http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=12&v=3535 Osud európskych občianskych iniciatív admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=12&v=3535 Naši europoslanci Monika Smolková - Vystúpenie premiéra Pellegriniho v EP http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=10&v=3532 Vystúpenie premiéra Pellegriniho v EP admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=10&v=3532 Naši europoslanci Pál Csáky - Ochrana práv národnostných menšín ostáva http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=14&v=3531 Ochrana práv národnostných menšín ostáva admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=14&v=3531 Naši europoslanci Csáky Pál - A kisebbségi jogok védelme továbbra http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=52&v=3529 A kisebbségi jogok védelme továbbra admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=52&v=3529 Naši europoslanci Pál Csáky - Opatrenia proti ovplyvneniu volieb do EP http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=14&v=3526 Opatrenia proti ovplyvneniu volieb do EP admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=14&v=3526 Naši europoslanci Csáky Pál - Az EP-választások külföldi befolyása elleni http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=52&v=3528 Az EP-választások külföldi befolyása elleni admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=52&v=3528 Naši europoslanci Anna Záborská - Nekalé praktiky v potravinárstve http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=12&v=3536 Nekalé praktiky v potravinárstve admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=12&v=3536 Naši europoslanci Vladimír Maňka - Začlenenie európskeho stabilizačného http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=5&v=3533 Začlenenie európskeho stabilizačného admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=5&v=3533 Naši europoslanci Pál Csáky - Korupcia v politike je strata demokracie http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=14&v=3525 Korupcia v politike je strata demokracie admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=14&v=3525 Naši europoslanci Monika Smolková - Európsky zbor solidarity – šanca pre mladých http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=10&v=3524 Európsky zbor solidarity – šanca pre mladých admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=10&v=3524 Naši europoslanci Csáky Pál - A demokrácia gyengüléséhez vezet a korrupció http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=52&v=3527 A demokrácia gyengüléséhez vezet a korrupció admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=52&v=3527 Naši europoslanci Anna Záborská - Otázky bezpečnosti na marcovej schôdzi EP http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=12&v=3534 Otázky bezpečnosti na marcovej schôdzi EP admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=12&v=3534 Naši europoslanci Anna Záborská - Návšteva Európskeho parlamentu http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=12&v=3523 Návšteva Európskeho parlamentu admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=12&v=3523 Naši europoslanci Richard Sulík - Brexitový chaos http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=18&v=3546 Brexitový chaos admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=18&v=3546 Naši europoslanci Richard Sulík - Európsky fond pre azyl a migráciu http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=18&v=3545 Európsky fond pre azyl a migráciu admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=18&v=3545 Naši europoslanci Richard Sulík - Výstúpenie k prejavu premiéra SR v EP http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=18&v=3547 Výstúpenie k prejavu premiéra SR v EP admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=18&v=3547 Naši europoslanci Csáky Pál - A harmadik országbeli állampolgárokra http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=52&v=3537 A harmadik országbeli állampolgárokra admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=52&v=3537 Naši europoslanci Csáky Pál - Az európai polgári kezdeményezés http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=52&v=3538 Az európai polgári kezdeményezés admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=52&v=3538 Naši europoslanci Csáky Pál - Egyperces felszólalások http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=52&v=3539 Egyperces felszólalások admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=52&v=3539 Naši europoslanci Anna Záborská - Diskusia v EP o modifikácii DNA http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=12&v=3522 Diskusia v EP o modifikácii DNA admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=12&v=3522 Naši europoslanci Csáky Pál - Az elmúlt öt év sikerei a kisebbségvédelem http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=52&v=3521 Az elmúlt öt év sikerei a kisebbségvédelem admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=52&v=3521 Naši europoslanci Anna Záborská - Nové pravidlá pre civilnú ochranu v EÚ http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=12&v=3520 Nové pravidlá pre civilnú ochranu v EÚ admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=12&v=3520 Naši europoslanci Pál Csáky - Úspechy podpory menšinovej politiky http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=14&v=3519 Úspechy podpory menšinovej politiky admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=14&v=3519 Naši europoslanci Csáky Pál - Az elmúlt öt év sikerei a kisebbségvédelem http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=52&v=3518 Az elmúlt öt év sikerei a kisebbségvédelem admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=52&v=3518 Naši europoslanci Csáky Pál - Új migrációs politikára Európának már nincs http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=52&v=3517 Új migrációs politikára Európának már nincs admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=52&v=3517 Naši europoslanci Anna Záborská - Posilnenie začleňovania Rómov do spoločnosti http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=12&v=3516 Posilnenie začleňovania Rómov do spoločnosti admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=12&v=3516 Naši europoslanci Vladimír Maňka - Výmena informácií o strategických http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=5&v=3515 Výmena informácií o strategických admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=5&v=3515 Naši europoslanci Pál Csáky - Na novú migračnú politiku http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=14&v=3513 Na novú migračnú politiku admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=14&v=3513 Naši europoslanci Monika Smolková - Parlament presadil svoje podmienky http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=10&v=3512 Parlament presadil svoje podmienky admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=10&v=3512 Naši europoslanci