Anna Záborská

Európska ľudová strana (kresťanskí demokrati)
Kresťanskodemokratické hnutie

Otázky bezpečnosti na marcovej schôdzi EP