Anna Záborská

Európska ľudová strana (kresťanskí demokrati)
Kresťanskodemokratické hnutie

Vírusové ochorenia – nestačí ich

len pomenovať, treba im predchádzať!