Edit Bauer

Európska ľudová strana (kresťanskí demokrati)
Strana maďarskej koalície

Šamorín

 30. august 1946


BAUER-Edit_SK.jpg


  • Členka

- Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci


- Výbor pre práva žien


- Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT - EÚ

 

 

 

  • Náhradníčka

- Výbor pre občianske  slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

 

- Delegácia pri spoločnom parlamentnom výbore EÚ - Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko

 

- Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení EURONEST

 

180_vlajky.jpg

 

www.editbauer.sk

edit.bauer@europarl.europa.eu

10 rokov Slovenska v Európskej únii

10 rokov Slovenska v Európskej únii