Aktuálne informácie z Európskeho Parlamentu
Pozastavenie platnosti patentov na vakcíny

Parlament s cieľom urýchliť globálne vakcinačné úsilie vyzval na dočasné pozastavenie uplatňovania práv duševného vlastníctva na vakcíny proti novému koronavírusu.

Poslanci vo štvrtok v uznesení, ktoré plénum schválilo pomerom hlasov 355 (za): 263 (proti): 71 (zdržalo sa hlasovania), navrhli začatie rokovaní o dočasnej výnimke z Dohody TRIPS WTO v oblasti patentovej ochrany. Cieľom tohto kroku je zlepšiť globálny prístup k cenovo dostupným zdravotníckym výrobkom využívaným v boji proti ochoreniu COVID-19 a odstrániť prekážky výroby a nedostatky v dodávkach na celom svete.

Dobrovoľné licenčné dohody, prostredníctvom ktorých sa výrobcovia vakcín rozhodnú, komu a za akých podmienok udelia patentovú licenciu umožňujúcu výrobu očkovacích látok, ale aj transfer technológií a know-how do krajín s tradíciou výroby vakcín umožnia podľa poslancov zvýšiť a urýchliť celosvetovú produkciu očkovacích látok z dlhodobého hľadiska.

Parlament vyzval Komisiu, aby s cieľom vysporiadať sa s problémami v dodávateľských reťazcoch urýchlene odstránila vývozné prekážky a nahradila vlastný mechanizmus udeľovania vývozných povolení požiadavkami na transparentnosť vývozu. Spojené štáty americké a Spojené kráľovstvo by zas podľa poslancov mali okamžite zrušiť zákaz vývozu vakcín a surovín potrebných na ich výrobu. Na zaočkovanie 70% svetovej populácie je potrebných 11 miliárd dávok, pričom doposiaľ sa vyrobil len zlomok z tohto množstva, konštatuje uznesenie.

Výroba vakcín v Afrike

Prevažná väčšina z 1,6 miliardy dosiaľ použitých dávok vakcín bola podaná v priemyselných krajinách a štátoch, kde sa vakcíny vyrábajú, pričom len 0,3% dávok bolo aplikovaných v 29 najchudobnejších krajinách sveta. Poslanci preto chcú podporiť výrobné kapacity na africkom kontinente a zvýšiť príspevky do celosvetového mechanizmu na distribúciu vakcín COVAX.